Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku
Status prawny

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku jest jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej nie posiadającą osobowości prawnej, wchodzącą w skład powiatowej administracji  zespolonej.

Organizację Komendy Powiatowej określa Regulamin Organizacyjny KP PSP w Sanoku zatwierdzony przez Podkarpackiego Komendaanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie.
Aktami prawnymi normujące działalność KP  PSP w Sanoku są:
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 147 poz. 1229 z 2002 r.),
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. nr 96, poz. 667 z 2006 r.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 8 poz. 375 z dnia 8 kwietnia 1999 r. z późniejszymi zmianami).

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1410
Wprowadzony przez: Kazimierz Pietrzkiewicz
Data opublikowania: 2005-02-28 12:49:01
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2006-11-02 09:29:35 448
2005-02-28 12:52:25 Kazimierz Pietrzkiewicz