Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku
Realizowane zadania
Realizowane zadania

1)       sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

2)       prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

3)       prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a)    wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,

b)   zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,

c)    przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)   zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4)       analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

5)       prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6)       nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczaniem inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;

7)       prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1938
Wprowadzony przez: Piotr Królicki
Data opublikowania: 2005-03-02 11:48:34
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2007-02-20 09:27:46 PIOTR KRÓLICKI
zmiana zadań do realizacji