Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku jest jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej nie posiadającą osobowości prawnej, wchodzącą w skład powiatowej administracji  zespolonej.

Organizację Komendy Powiatowej określa Regulamin Organizacyjny KP PSP w Sanoku zatwierdzony przez Podkarpackiego Komendaanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie.
Aktami prawnymi normujące działalność KP  PSP w Sanoku są:
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 147 poz. 1229 z 2002 r.),
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. nr 96, poz. 667 z 2006 r.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 8 poz. 375 z dnia 8 kwietnia 1999 r. z późniejszymi zmianami).